DeepAI
Log In Sign Up

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona , Spain ∙ 0 followers

La Universitat Pompeu Fabra (UPF), creada el 18 de juny de 1990, és una universitat pública situada a Barcelona. El 2010, va obtenir la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional del ministeri d'Educació. Segons el rànquing Times Higher Educat...

Featured Researchers